Araştırmalar /  ÇOCUKLAR İÇİN DAHA FAZLA PARK, DAHA FAZLA YEŞİL ALAN GEREKİR!


Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Edirne Temsilcisi Bülent BACIOĞLU şehirlerde azalan park ve yeşil alanların çocukların üzerinde olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Son yıllarda hızla devam eden şehirleşme ve inşaat sektöründeki büyük rant, yaşam alanlarımızdaki yeşil alan ve parkların hacmini azaltmaktadır. Daralan okul bahçeleri, bahçesi olmayan ana okulları, kreşler, mahallesinde oyun alanı inşaata teslim edilmiş yeşil alanlar, kişi ve kurumların kısıtlamasındaki ağaçlıklar ortaya çıkmıştır. Bu durum en çok da köy ve doğal yaşamdan kopuk yaşayan şehirdeki çocukları etkilemektedir. Çocuklar hayvanları ve bitkileri maalesef sadece sofralarında görmektedir. Uyumsuz, şiddet eğilimli, içine kapanık çocukların ortaya çıkmasında bu tür olumsuzlukların etkisi büyüktür. Bilim insanlarının bu konularda yapılmış bir çok araştırmaları mevcuttur.

Yeşil alanların veya parkların çocuklar için önemini eğitim yöneticilerinin, öğretmenlerin, belediyelerin, şehir plancıların ciddiyetle önemsemesi gerekir. İmar planlarının oluşturulmasında, konut alanları tahsisinde, okul ve kreşlerin yapımındaki merkezi ve yerel politikaların temelinde çocukların doğal hayata yakınlık duyacağı bu alanlar üzerine olmalıdır. Yeterince yeşil ve oyun alanı olmayan mahalleler planlanmamalı, okullar yapılmamalı, gerekirse kreş, anaokulu gibi özel teşebbüslere de izin verilmemelidir. İmar planları çocukların yeşil alan içinde doğayı içselleştirerek yaşayabileceği şekilde daha geniş alanlar ayrılarak ortaya çıkarılmalıdır. Gelişmiş ülkelerin yerleşimlerde bu amaçla ayırdığı yeşil alanların oranındaki fazlalığına bakarsak neden gelişmiş olduklarını çok daha iyi anlayabiliriz. Çocuklarımızın gelişimlerine destek vermek istiyorsak onları daha çok doğa aktiviteleri sunacak oyun alanları ile buluşturmalıyız. Özgüven sahibi, duygusal zekası gelişmiş, çabuk sosyalleşebilen gelecek nesiller için şehirlerimizin içinde daha fazla park, bahçe, koruluklar istiyoruz.


Bu konuda görüşlerine başvurduğumuz Erken Çocukluk Gelişimi Epistemik Topluluğu üyesi Uzman Sosyolog Türkan FIRINCI şu bilgileri iletmektedir;

Çocukların doğa ile teması gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor!

Çocukların doğada geçirdikleri zamanın giderek azaldığı ve doğa ile temas kurabilecekleri alanların da hızla yok olduğu bir dönemde hem doğayı hem de çocuklarımızı koruma gerekliliği söz konusu olmaktadır. Ağaçlandırılmış bir alanı, doğal hayatın bitki ve hayvanlarını ve su yataklarını içinde barındıran doğal ortamlar çocuklara çevreleriyle etkileşim kurma ve bağımsız olarak hayal kurabilecekleri oyun oynama imkanını vermektedir.

Doğada hazır bulunan yapraklar, çiçekler, kuru dallar ve taşlar belirli bir amaca ve işleve yönelik olarak tasarlanmış insan yapısı her türlü oyun ekipmanından çok daha yaratıcı bir güce sahiptirler. Yaprakların renklerini değiştirmeleri ve çiçeklerin gonca - çiçek açma - tohum verme evreleri gibi mevsimsel ve yaşam - döngüsel değişimleri, doğal oyun alanında keşfetme arzusunu tetiklemekte ve oyuna heyecan katmaktadır. Doğal yerler çocuklara kendi oyun tempolarında daha çok hareket özgürlüğü sağlamanın yanında karar verme becerilerini geliştirmelerine de olanak sağlamaktadır.

Düzenli olarak doğada oyun oynamanın faydaları elbette ki bunlarla sınırlı değildir. Doğal çevrede oyun çocukların gelişimlerini farklı boyutlarıyla desteklemektedir. Akademik araştırmalar göstermiştir ki;

• Düzenli olarak doğada oyun oynayan çocuklar koordinasyon, denge ve çeviklik gibi daha ileri hareket zindeliği gösterir ve daha az hasta olurlar.

• Çocuklar doğal bir çevrede oynadıklarında, dil ve sosyalleşme becerilerini geliştiren hayale dayalı ve yaratıcı türden oyunları tercih ederler.

• Dikkat Eksikliği Hipteraktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuklar doğayla temasları sonrasında dikkatlerini daha kolay toplayabilmektedir.

• Doğa manzaraları olan ya da doğayla doğrudan temasta bulunan çocuklar konsantrasyon ve öz-disiplin testleri sonucunda daha yüksek skorlar elde etmektedirler. Çevreleri ne kadar yeşil ve doğalsa o ölçüde aldıkları başarı puanları da artmaktadır.

• Doğal çevrelerle karşı karşıya olmak; çocukların farkındalık, muhakeme ve gözlem yapma becerilerini ilerleterek onların bilişsel gelişimini de desteklemektedir.

• Doğa, çocukları yaşamın stresinden korumakta ve zorluklarla baş etmeleri konusunda yardım etmektedir.

• Farklı doğa ortamlarında oynanan oyun çocuklardaki zorbalık ve şiddet eğilimini azaltmakta ya da tamamen ortadan kaldırmaktadır.

• Doğada oyun oynayan çocuklar birbirleri hakkında daha olumlu duygulara sahip olurlar.

• Doğal çevre çocukların birbirleri ile etkileşimini teşvik etmektedir.

• Açık alanlardaki oyun pratikleri kapalı alanlardakilere göre çok daha yüksek oranda çocukların gelişimini olumlu yönde etkilemektedir.

DAYKO - Doğal Yaşamı Koruma Vakfı
Türkiye
HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE