Araştırmalar /  DUPNİSA MAĞARASI
Bunları biliyormusunuz..?
Dupnisa Mağarası Yıldız Dağları’nın batısında ve Maya Dağı’nın kuzeyinde ve Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları içinde yer almaktadır.

DUPNİSA MAĞARA SİSTEMİ
YÜKSEK KORUMA ÖNCELİĞİ
Köy: Sarpdere; İlçe: Demirköy; İl: Kırklareli
Dupnisa Mağara Sistemi Demirköy İlçesi’ne bağlı Sarpdere Köyü’nün 6 km güneybatısında,
Bulgaristan sınırına yakın bir noktada yer almaktadır. Mağara Geç Miyosen ve Pliyosen kuvarterner
kabarma sistemleri üzerinde bulunan aşınma yüzeylerinde, mermer ve kristalize kireçtaşları içindeki
fay kuşağında Kuzeybatı -Güneydoğu istikametinde uzanmaktadır. Dupnisa Yer altı Sistemi’nin
toplam uzunluğu 3150 m olup, iki katman ve birbiriyle bağlantılı üç mağaradan oluşmaktadır;
Dupnisa (Sulu Kol), Kuru Mağara ve Kız Mağarası. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu,
2001 yılında yayınladığı 6962 No’lu kararla Dupnisa Mağara Sistemi’nin koruma statüsü 1. derece
Doğal Koruma Alanı’ndan ikinci dereceye düşürmüş, bu da mağaranın turizm amaçlı olarak
kullanılmasına imkân sağlamıştır. Toplam 1.68 hektarlık alana yayılmış olan koruma bölgesi,
1992’den 2001’e kadar ise birinci derece Doğal Koruma Alanı olarak kalmıştır. Koruma statüsündeki
değişiklikle birlikte Dupnisa (Sulu Kol) ve Kuru Mağara’nın bir kısmı turizme açılmıştır.
HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE