Araştırmalar /  YILDIZ DAĞLARI
Yıldız (Istranca) Dağları Trakya’nın kuzey-doğu bölümünde Karadenize kıyı sahile kadar (130.000Ha.) uzanmaktadır. Alanda, Kasatura Körfezi tabiatı Koruma Alanı ve Longoz Ormanları Milli parkı olmak üzere iki korunan alan bulunmaktadır.

Alan ulusal ve uluslar arası açısından son derece önemli kaynak değerlerini ihtiva etmektedir.
- Uluslar arası düzeyde Yıldız Dağları Avrupa Doğal Mirasının korunması açısından Ortave Doğu Avrupa’daki 5 en önemli alandan biri olarak tanımlanmıstır.
- Türkiye Yıldız Dağlarında Bulgaristan Strandja Tabiat Parkından itibaren bir kemer seklinde sürekli vejetasyona sahip baskın olarak orman formu ile kaplıdır.
- Alan; orman, kıyı, kumul, dağ, deniz, göl ve dere gibi farklı pek çok nadir ve hassas ekosistemi barındırmaktadır.
- Longoz ormanları dünyada örneğine az rastlanır bir ekosistem tipi olup, ekolojik yapısı ve büyüklüğü bakımından bölgenin çok önemli bir kaynak değerini olusturmaktadır.
- Alan içinde 32 yerlesim Birimi bulunmaktadır.
HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE