Trakya Termik Santral İstemiyor

Çerkezköy halkı Termik santrallerin kurulmasına karşı tepkisi büyük oldu.  7350 adet itiraz dilekçesi

  

Dayko Çerkezköy belediyesi önünde açmış olduğu ''İtiraz Dilekçesini İmzala'' imza standında 3 günde 7364 adet itiraz dilekçesi toplandı, Soğuk ve yağmura rağmen Çerkezköy ve çevre yerleşimlerden gelen vatandaşlarca doldurup imzalan itiraz dilekçelerin yoğunluğu 7364 adedi buldu.

 

Halkın katılımı ve ilgisi ile 7364 adet itiraz dilekçesi toplandı

 

Kanun hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talebiyle Çerkezköy Kapaklı (Pınarca - Sefaalan’ı) arasına kaydırılan Kömürlü Termik Santralı ile ilgili yapılan koordinat değişikliğin 500 ha. Büyüklüğündeki alan Enerji Üretim Alan amaçlı Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği’ ve ‘Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’  ilgili Dayko Çerkezköy’de açmış olduğu İtiraz Dilekçeni İmzala standında vatandaşlardan toplanan 7364 adet itiraz dilekçelerini, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz süresinin son günü 20.11. 2017 pazartesi teslim edildi.

 

İtiraz Dilekçesi; cevap hakkı zorunluğu, dava açma hakkı taşıyan, anayasal haktır.

 

Anayasa`nın 56. Maddesi: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Üstünlüğünden huzur içinde sağlıklı yaşam hakkım gereği, yaşadığım Trakya‘nın tarım topraklarının kirletilmesine, Istrancaların asit yağmurları ile telef olmasına. Su havzaların tahrip edilmesine, insanlarımızın hastalıklarla boğuşmasına, binlerce yıl süre gelen bir yaşamın yok edilmesine, karşı anayasal hakkımı kullanarak, söz konusu 1/100.00 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliği yeniden düzenlenen ilgili maddelerinin alta sıralanan gerekçelerim doğrultusunda iptalini talep ve itiraz etmekteyim.

 

Çerkezköy Enerji Üretim Alanı (EÜA) i adın geçen alanda yürürlükteki ‘Çevre Düzeni Planı’nda

Tarım Arazisi, Orman Alanı, Aşırı Yer Altı Suyu Çekim Alanı, Yeraltı Suları Beslenme Alanı kapsamında bulunmaktadır. Denilmesine rağmen bile bile bu alanda kömürlü termik santralleri kurmak için planlarda değişiklik yapmak, 1. derece deprem kuşağını plandan kaldırmakla eş anlamlı olacaktır. Yürürlükte bulunan çevre düzeni planlarına işlenmesine yönelik olarak plan değişiklikleri ile kömüre dayalı termik santrallerin kurulabilmesi için gerekli yasal altyapı hazırlanması ile Trakya’nın yaşam kaynaklarına indirilmiş darbe olmuştur. Üstelik Bu bölgelerde santrallerde yakılacak nitelikte kömür rezevrlerinin olamaması demek, ithal kömüre dayalı olacağından Liman ve nakliye ulaşım. Tıkanmış cüruf ekonomik hayatı peşinden sürükleyerek Trakya’da var olan bir parça huzurda yok edecektir. 

 

Termik Santrallerin kurulması halinde Istrancalar üzerinden gelen ve yılın dokuz ayı esen kuzey rüzgarları Trakya’yı Marmara ve İstanbul’u kömür partiküllerine boğacak, Tarım alanlarındaki ayçiçeği, buğday tarlaları asit yağmurları ile telef olacak. İstanbul, Trakya ve Marmara bölgesi insanları hastalık ve yeni virüslerin tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır.

 

Kömürlü termik santrallerin kurulacağı Çerkezköy Enerji Üretim Alanı (EÜA) olarak ilan edilen alan ‘’Aşırı Yer Altı Suyu Çekim Alanı, Yeraltı Suları Beslenme Alanı kapsamında bulunması’’ demek Trakya halkın gözünün içine baka baka cinayet işleniyor. Özellikle Tekirdağ susuz vilayetler kapsamında iken. Su beslenme alanlarının üstüne tercih edilmesi, soğutma da ve kömür yıkamada milyonlarca ton suyun termik santraller için kullanılacak olması susuzluğun yeni boyutun kapısını aralayarak geri dönüşü olmayan tahribatla yaşam tehdidi oluşturacaktır. Çevre Düzeni Planlarındaki plan değişikliği sadece basın, sivil toplum kuruluşlar ve meslek odalarının değil vatandaşların da büyük tepkisi olduğu gibi bende ve çevremde ciddi endişeler taşımaktadır.

 

Bu kapsamda; 17/10/2017 tarihinde onaylanan “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” ile “Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planların iptalini talep ve itiraz etmekteyim.  

Denilmekte

 

Bu Haberin Kaynağı : DAYKO
Bu Habere Ait Fotoğraflar
Bu Habere Yorum Yap
Adınız / Rumuzunuz / Mesaj Başlığınız
Yorumunuz
Bu Habere Yapılan Yorumlar
HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE

Gizlilik Sözleşmesi