Trakya da Çevre Gönülleri Kazandı

TARLADA PATLAYICI DEPOSUNA YARGI FRENİ

 

Uzunköprü’nün Saçlımüsellim köyünde inşaatına başlanan ve çevrecilerin tepkisine neden olan 140 tonluk patlayıcı madde deposu için yapılan plan değişikliğine ilişkin dün Edirne İdare Mahkemesi tarafından ‘Yürütmeyi Durdurma Kararı’ verildi.

 

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyündeki tarım arazisinde bir özel şirket tarafından planlanan patlayıcı madde deposu için yapılan imar değişikliğine bilirkişi raporu verilmeden Edirne İl Özel İdaresince inşaat iznin verildiğinin iddia edilmesi üzerine, yakınlarda arazisi bulunan Mustafa Caniklioğlu adına avukatları tarafından Edirne İdare Mahkemesine “Yürütmeyi Durdurma” kararı için başvurmuştu.

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu ve Trakya Platformu Hukuk Kurulu Üyesi Av. Bülent Kaçar'ın davaya müdahil sıfatıyla katılan Uzunköprü Çevre Gönlüleri Derneği'ni temsil ettiği davada Edirne İdare Mahkemesi ‘Yürütmeyi Durdurma Kararı’ verdi.

Karar oy birliği ile verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı açılan davada dün verilen kararda 140 tonluk patlayıcı madde deposuna ilişkin; “Çevre sağlığının korunması ve çevre kirlenmesi açısından uygulanması halinde etkisi tükenecek nitelikte olduğundan ve mahiyeti gereği davacı bakımından telafisi güç zarar oluşacağından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan ‘Danıştay veya İdari Mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir’ hükmü uyarınca keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda verilecek karara kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Nihal ÖZOCAK  - Gündem Edirne

 

 

Bu Haberin Kaynağı : gündem EDİRNE
Bu Habere Yorum Yap
Adınız / Rumuzunuz / Mesaj Başlığınız
Yorumunuz
Bu Habere Yapılan Yorumlar
HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE