Projelerimiz /  Trakya Bölgesi Tarihi Yemek Kültür Mirası

 


 110.388,34 Euro bütçeli


 Trakya Bölgesi Tarihi Yemek Kültürü Mirası projesi - 2012 -2013


  Genel Amaçlar:


 “Trakya Bölgesi Tarihi Yemek Kültürel Mirası” sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi yoluyla, doğal, kültürel ve tarihi miras değerlerinin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen bir projedir. Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje olduğu için bölgenin mutfak kültürünü teşvik ve kültürel erozyonu önlemek ve bölgenin sürdürülebilir kalkınma sağlamak amacıyla yürütülecektir. Trakya bölgesin de gelenekleri yeniden yaşatmak gayesiyle; Mutfak geleneği, her iki sınır bölgenin kültürel mirasının bir parçası iyi komşuluk ilişkileri teşvik etmek için önemli bir faktördür. Bölgenin kimliği çeşitliliği yemek kültürü ile zenginlik getiriyor.  Yemek aynı zamanda onların miras, görgü ve yaşam tarzı yansıtan insanları bir araya getiren bir kültür ürünüdür. Bu projenin güçlü tarafı kültürel miras açısından sınır bölgesinin özel ihtiyaçlarına hitap ederek mutfak kültürünün tanıtılması ve kültürel erozyonu önlemek ve bölgenin sürdürülebilir kalkınma sağlamak amacıyla gelenekleri yeniden yaşatarak güçlü sınır ötesi işbirliği geliştirilmesidir


 Proje Özel Hedefler şunlardır:  Proje Uygulama Alanları


 Bulgaristan – Burgas Istranca Bölgesi


 Türkiye -       TR 21 Kırklareli- Istrancalar Bölgesi


 Proje Başvuru Sahibi: DAYKO, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (Türkiye)


 1.Ortak: Vize Belediyesi (Türkiye )


 2.Ortak: Tsarevo  Belediyesi (Bulgaristan)


 Proje başvuru sahibi Dayko Vakfı olarak sorumlu olduğumuz proje ile umut ediyoruz ki bu projenin uygulanmasında bölgelerde kayda değer bir fark yaratacak. Bölgenin bozulmamış mutfak kültür mirasın gelecek kuşaklarda da yaşam bulmasıdır. Bu itibarla mirasımız olan mutfağımızın doğal yaklaşımla irdelenmesi hem turizmin gelişimi hem de ekonomik gelişim açısından elzemdir.


 


 

Bu Projemize Ait Fotoğraflar
HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE