Projelerimiz /  Istranca Bölgesinde Sürdürülebilir Koruma Ortaklığı Geliştirmek

111.903,29 Euro bütçeli  / Türkiye - Bulgaristan Sınır Ötesi İş Birliği Programı


Istranca Bölgesi sürdürülebilir ortak koruma ve geliştirme  projesi - 2014 -2015


Genel Amaçlar:  “Istranca Bölgesi Sürdürülebilir Ortak Koruma ve Geliştirme Projesi” sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi yoluyla, doğal ve kültürel miras değerlerinin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen bir projedir. Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje olduğu için bölgenin doğa kültürünü teşvik etmek, doğal-kültürel alanları korumak, kişilerin genel olarak doğa bilincini ölçmek ve değerlendirmek, bilinci artırmak, insanların doğa üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, toprak erozyonunu ve orman tahribini önlemek ve bölgede sürdürülebilir kalkınma sağlamak amacıyla yürütülecektir. Bölge, kimliği, çeşitliliği, doğal ve kültürel alanlarıyla zenginlik getiriyor.  Proje, doğal alanların korunmasının yanında, bölgeyi çekici kılan yanlarını da ortaya çıkararak tanıtımını sağlayacaktır.
Proje Aktiviteleri sayesinde, Bulgaristan ve Türkiye gençleri yapılacak kamp aktivitesinde bir araya gelecek, doğa hakkında uzman kişilerden bilgi edinecek ve kültür geceleri adlı aktivite altında da kendi yemek, dans, müzik gibi gelenek ve kültürlerini birbirlerine anlatarak kültür paylaşımı yapacaklardır.
 
Yapılacak olan konferanslar ve çalıştaylar sonucu da paydaşlar, ilgililer, belediye başkanları, STK’lar gibi katılımcılar bir araya gelerek doğanın korunması ile ilgili görüşlerini, önerilerini ve bu konuda yürüttükleri projeleri paylaşarak sürdürülebilir koruma ve tanıtım için görüş birliği sağlanarak ortak bir strateji geliştirilmesine de katkı sağlayacaklardır.

  Proje Özel Hedefler şunlardır:    Proje Uygulama Alanları


 Bulgaristan – Burgas Istranca Bölgesi 
 Türkiye -   Kırklareli- Istrancalar Bölgesi

  Proje Başvuru Sahibi: DAYKO, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (Türkiye)


  1.Ortak: Europe and We (Bulgaristan)
 2.Ortak: Green Balkans (Bulgaristan)

  Proje başvuru sahibi Dayko Vakfı olarak sorumlu olduğumuz proje ile umut ediyoruz ki bu projenin uygulanmasında bölgelerde kayda değer bir fark yaratacak. Bölgenin bozulmamış doğal ve kültürel alanları gelecek kuşaklara aktarılacak . Bu amaçla, hem insanların bilinci arttırılarak onların olumsuz etkilerini azaltacak hem de bölgenin tanıtımını yaparak her açıdan bölgeye katkı yapacağız. Dileğimiz ve amacımız oluşturulacak ortak koruma planı sayesinde doğal alanlarımızı, yeşil mirasımızı gelecek kuşaklara bozulmadan aktarmaktır.


 

HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE