Projelerimiz /  Istranca Eko Turizmi Geliştirme Projesi

Genel Amaçlar


Istranca Ekoturizmi Geliştirme Projesi; bölgede ekoturizmin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla bölge halkının turizmin ekonomik potansiyellerinden yeterli pay almasını sağlamayı, bölge halkını farklı uğraşlara yöneltmeyi, turizm firmalarını bölgede yatırımlar yapmalarına özendirip teşvik etmeyi ve bölgeden göçü önlemeyi hedefleyen sosyo-ekonomik bir projedir. Bu proje ile bölgesel teşvik sistemine uygun bir şekilde bölgenin kültür ve turizmi koruma ve gelişim statüsü kazandırılması amaçlanmaktadır. Istranca Bölgesi bir çok bitki türüne, doğal güzelliklere, orman ve yeşilliklere sahiptir. Ayrıca İstanbul gibi dünyanın sayılı kentlerinden olan bir metropolün yanında yer alır. Fakat buna rağmen yeterli ekoturisti toplayamamaktadır. İstanbul halkı genelde gezi ve orman yürüyüşü ihtiyacını Doğu Karadeniz Bölgesi 'nden sağlamaktadır. O turistlerin bir kısmını bölgeye çekmek genel amaçlar arasındadır. Istranca Bölgesi 'nin ekoturizm bölgesi ilan edilmesine olanak tanımak da genel amaçlardan biridir. Bölgenin eko-turizm potansiyelini geliştirerek sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin iyileşmesine katkı sağlamaktır.


Proje Özel Amacı


Bölgede turistlerin erişebileceği kaliteli hizmet alt yapısının kurularak, bölgenin turizm potansiyelinin bölge dışı turistler tarafından farkına varılmasını sağlamak, bölge halkının turizmin yaratacağı ekonomik potansiyelin farkına varması, yatırım girişimlerine cesaretlendirilmesi, bölgedeki turistik faaliyetlerin bölge ekosistemiyle uyumlu olarak yapılması ve böylece ekosistemin korunması. Bölgede konaklama ve yeme-içme olanakları sınırlıdır. Bu nedenle turistler bölgeyi genellikle günü birlik ziyaret etmektedir. Bunun sonucunda da bölgeye fazla bir gelir bırakmamaktadırlar. Bölge halkını konaklama, yeme-içme tesisleri konusunda girişimlere cesaretlendirmek gerekmektedir. Bölgedeki turistik faaliyetlerin ekosistemle uyumlu olarak yapılmasını sağlamak gerekmektedir. Gelen turist grupları ormanın içine kontrolsüz olarak girmekte, bu durum endemik bitki türü kaçakçılığı, soyu tehlike altındaki hayvanların avlanması ve gezilen bölgelerin kirletilmesine yol açmaktadır. Bölgenin alan kılavuzları eşliğinde gezilmesi ekosistemin olası zarar görmesini ve yukarıda sayılan riskleri önleyecektir.


 


Beklenen Sonuçlar


2000 tematik turizm haritası
2000 rehber kitapçığı
19 yürüyüş rotası 
185 işaret tabelası 
60 masa
25 çöp kovası
6 çeşme 
8 tuvalet
1 kamp alanı


 

HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE