Çerkezköy Termik skandalına son noktayı Danıştay 6.Dairesi koydu

Geçmiş Olsun Trakya

 Trakya halkının ortak mücadelesini Danıştay haklı buldu

DAYKO Vakfı olarak davacısı olduğumuzÇerkezköy Termik Santral projesine karşı Danıştay DUR dedi

 

 

 

 

DAYKO Vakfı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı davada Danıştay 6. Dairesi Çerkezköy’e yapılmak istenen kömürlü termik santrale ilişkin Bakanlığa ‘dur’ dedi.

 

Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi termik santral yapılması amacıyla ‘enerji üretim alanı’ planlamasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 17 Ekim 2017 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/100.000 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Dayko Vakfı dava açılmıştı.

 

Danıştay 6. Dairesi, Çerkezköy’de yapılması planlanan Termik Santral ve Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği için YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALDI . Danıştay, çevresel risklere ve özellikle yeraltı sularının kirliliği ve azalması riskine dikkat çektiği kararını, termik santral projesinin Ergene Havzası için sürdürülebilirlik ilkesine ve kamu yararına aykırı olduğu görüşüne dayandırdı.

 

DANIŞTAY TEKİK HAKİMİ "HUKUKA AYKIRI"

Dava dosyasını inceleyen Danıştay Tetkik Hakimi Nuray Doğan Çakmaklı'nın değerlendirmesinde de "Ülkemizin bu eşsiz mekanında, kömüre dayalı termik santral planlanmasının doğal çevre için planlarda konulan mekansal ilkelere, planlama esasları ile kamu yararına aykırılık taşıdığı ve dava konusu plan değişikliğinin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır" denildi.

 

ÇEVRE PLANLARI VE YARGI KARARLARINA AYKIRI

Mahkeme heyeti oy çokluğu ile aldığı kararında, bölgede termik santral planlanması yaklaşımının çevre düzeni planı genelinde ve ilkesel açıdan alındığında, Trakya Bölgesi Ergene Havzasına ilişkin plan ve yargı kararlarına aykırılıklar barındırdığına dikkat çekti. Termik santral projesinin daha önce verilen yargı kararları ile de çeliştiğine vurgu yapılan Danıştay 6. Dairesi kararında, "Çerkezköy'de, sanayi ve konut gelişiminin bu derece yoğunlaytığı yapılı çevrede yerleşimin kuzeydoğusundaki yeşil ve açık alanların (orman alanının) korunması yönündeki plan kararı sürdürülmeyerek, plan değişikliği işlemleri ile sanayi ve enerji üretim orman alanlarının içine de dağınık biçimde yayılmasının öngörülmesi şehircilik ve planlama ilkeleri açısından doğru bir planlama yaklaşımı değildir." denildi.

 

DANIŞTAYIN GEREKÇELERİ

Danıştay termik santral projesini tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması ilkesine de aykırı buldu. Trakya bölgesindeki aşırı sanayi büyümesinden kaynaklı olarak tarımsal ve doğal ve doğal alanların kaybedilmesi ve yeraltı sularının azalması-kirlenmesinin engellenmesi yönündeki temel plan stratejileri ile termik santral projesi için yapılan plan değişikliğinin çeliştiğine işaret edilen Danıştay kararında, şu maddeleri sıralayarak plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu:

 

 

.

PINARCALI KADINLAR TERMİK SANTRALE KARŞI BAYRAK OLMUŞLARDI

 

Termik santralin yapılmaması için Pınarca’lı kadınlar mücadelenin bayrağı olmuşlardı. Çerkezköy, Kapaklı halkı, işçisi, esnafı ve önemlisi kadınları, gençleri ile sivil toplum kuruluşları basını Belediye başkanları.  Yaşamlarını karatacak olan Termik Santrale karşı omuz omuza durarak Trakya’nın yaşam mücadelesini taçlandırarak,  temiz bir gelecek için kazanılan zafere imza atmışlardır.

 

 

Teşekkürler Pınarca’lı kadınlar, Çerkezköy, Kapaklı halkı, işçileri, esnafları, kadınları,  gençleri, sivil toplum kuruluşları, basını ile Belediye Başkanları topraklarınız çocuklarınız için temiz bir Trakya için mücadele ettiniz teşekkürler.

 

Bu Haberin Kaynağı : DAYKO
Bu Habere Yorum Yap
Adınız / Rumuzunuz / Mesaj Başlığınız
Yorumunuz
Bu Habere Yapılan Yorumlar
HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE

Gizlilik Sözleşmesi