PİLOT ÇALIŞMA ALANIMIZ LONGOZ ORMANLARI

 

Türkiye Trakyasına Bir Armağan

LONGOZ ORMANLARI

Istarncaların evladı Türkiye'nin  Amazonları Istrancaların içindeki Longoz Ormanları  ve deniz kıyıları olağanüstü güzellikler içeren coğrafi konumu, iklim, jeoloji, toprak ve su kaynakları gibi farklı ekolojik değerleri, zengin fauna ve flora varlığına sahip olması yalnızca ülke ölçeğinde değil Avrupa ölçeğinde de büyük öneme sahip İğneada Longoz Ormanları barındırdığı biyolojik çeşitlilik bakımından dünyanın ender yerlerindendir. Longoz Ormaları Avrupada nesli tülkenen yaban hayvanları ve endemik türlere hala ev sahipliği yapamaya devam etmektedir.

 

    Longoz Ormanları ülkemiz içindeki önemi yanında dünya evrensel değerleri içinde önemli bir doğal mirası olmasından Dayko bölgenin doğal kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğinin korunması sürdürülebilirliğin geliştirilmesi amacıyla  bölgeyi pilot çalışama biyolojik bölgesi seçmiştir.

 

  Genel amacımız bölgedeki doğal yaşamı ve biyolojik çeşitliliği koruyarak zenginleştirmek. Bu alanlarda edilen başarılı uygulamaları ülke düzeyine yayacak mekanizmayı geliştirerek sahip olduğumuzu tabi doğal varlıkları korumayı, gelecek kuşaklara aktarmayı başaran bölge olmak istediğimizden, çocuklarımızı çevremizi yöre halkımızı geleceğe yaşama taşımak istediğimiz için Longoz Ormanları adına yapılmış tüm bilimsel rapor ve uluslararası sözleşmelerin onaylanıp tescil edilmesi   

  • Longoz Ormanları UNESCO ya Dünya Doğal Kültür Mirası olarak önerilmesi
  • Longoz Ormanları RAMSAR Sulak Alanlar Sözleşmesine dahil edilmesi
  • Longoz Ormanları GEF II Projesini Bakanlar Kurulunda onaylanması
  • Yıldız Dağları Biosfer Projesini UNESCO ya Biosfer Alan Aday Adaylık Dosyası sunulması
  • Longoz Ormanları Natura 2000 Kuş göç yolları kriteleri adaylık dosyası hazırlanması
  • Longoz Ormanları Tabiat Doğa Koruma Alanı Statüsü  verilmesi

Dayko Longoz Ormanları için yürütülen sözleşme ve kriterlerin yerine getirilmesi için ulusal ve uluslararası faaliyetler yürütmektedir.

HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE

Gizlilik Sözleşmesi