Dayko Temsilcileri Ne Yapar?

 temsilciler

 Temsilciler il ve ilçelerinde DAYKO Vakfı çalışmalarına  gönüllülük temelinde kendi istekleri ile katılır.
 Çalışmalarını belirlenen esaslara bağlı olarak Dayko kurumları ile koordineli olarak yürütürler.
 • Yaşadıkları bölgelerde bir yaşam savunucusu olarak Dayko Vakfını temsil eder.
 • İnsan yaşamın ve doğanın sahip olduğu doğal varlıkları koruma,  kollama ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunur.
 • Yaşama ve doğal varlıkların tahribatına yol açan yanlış uygulamaları mercilere bildirerek grerkli araştırma ve müdahalenin yapılmasını sağlar.
 • Yaşamın ve doğanın korunmasında başta STK, yerel yönetimlerle tüzel kurumlarla ortak çalışmalarda bulunabilir. Buna benzer platformlarla katılabilir.
 • Yerel, ulusal basın ve medya da vakfın sözcüsü olur. Sorumlu olduğu bölgede Vakfın faaliyetleri hakkında bildiri veya basın toplantısı düzenler.
 • Vakfın desteği ile doğa kampı, doğa gezi ve yürüyüşü ve doğada eğitim faaliyetleri gibi doğa aktiviteleri organize eder.
 • İl kurullarında (Toprak Koruma Kurulu, Kent Konseyi,  Eko Turizm Kurulu, İl Turizm Konseyi gibi )  Dayko Vakfın temsilcisi olarak yer alır.
 • Bölgesindeki ÇED süreçlerini izler.  ÇED toplantılarına Dayko adına katılır.
 • Vakfın yürüttüğü proje çalışmalarına katılır ve yürütür.
 • Vakıf eğitim ve tanıtım Kampanya faaliyetlerini yürütür organize eder.
 • Gönüllülerin çalışmalarını takip eder. Yeni gönüllülerin vakıf faaliyetlerine katılmasını için çalışmalar yürütür.
 • Temsilcilik alanı içindeki üniversite ve birimlerindeki Dayko Gençlik Topluluğun faaliyet ve çalışmalarında vakıf adına gerekli koordinasyonu yürütür.  

 

 Doğa için
Dayko’ya Şimdi Üye olun

HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE

Gizlilik Sözleşmesi