Projelerimiz /  Karadeniz’de Birleşik Kıyı Alanları Yönetimi

 


 


627.102,36 Euro bütçeli   ICZM  (Integrated Coastal Zone Management)


Karadeniz’de Birleşik kıyı alanları yönetimi projesi   2013 -2015


 


Genel Amaçlar: Karadeniz’in denizcilik çevresinin kalitesini arttırmak, Birleşik Kıyı Alanları Yönetimi planları için ortak metotlar geliştirerek Karadeniz Havzasında sürdürülebilir tarzda doğal kaynakların ekonomik kullanımını sağlamaktır.


Bu proje, Karadeniz ülkesi 5 devlette (Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Moldova, Türkiye) ICZM alanında ortak araç ve metotlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ortak bölgelerin hepsinde yönetimsel pratiklere uyumlanmak üzere yöntemsel bir çerçeve oluşturulmasını, tüm Karadeniz havzası boyunca çoğaltılabilecek metotlar ortaya konmasını amaçlamaktadır. Bu proje farklı ulusal yaklaşımları Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi alanında Avrupa Komisyonu tavsiyelerini izlemek üzere bir araya getirecek ve destekleyecektir ve de bütüncül yaklaşım eksikliklerini giderecektir. En temel proje girdilerinden biri toplumları güçlendirmek ve sürdürülebilir gelişim konusunda sivil toplum katılımını desteklemek ve kıyı bölgelerindeki yaşam kalitesini artırmaktır.


 


Proje Uygulama Alanları


Romanya –    Güney Doğu Bölgesi – Köstence


Bulgaristan – Severoiztochen bölgesi - Varna Bölgesi


Ukrayna –      Odessa Bölgesi


Moldova -      Cahul Bölgesi


Türkiye -       TR 82 Sinop-Kastamonu / TR 90 Rize / TR 10 İstanbul / TR 21 Kırklareli-Tekirdağ


 


Proje Başvuru Sahibi: Ulusal Sular Yönetimi Dobruca – Litoral Su Havzası Yönetimi (Romanya)


1.Ortak: UBBSLA-Karadeniz Yerel Yönetimler Birliği (Bulgaristan)


2.Ortak: CRS, Bölgesel Araştırmalar Merkezi (Ukrayna)


3.Ortak: CCE, Ekolojik Danışma Merkezi Cahul (Moldova)


IPA Mali Yaralanıcı: Sinop İl Özel İdaresi (Türkiye)


IPA 1.Ortak: TUDAV, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (Türkiye)


IPA 2.Ortak: DAYKO, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (Türkiye)


 


6 ortak İştirakçi daha proje uygulamasına katkıda bulunacaklardır. 


1.İştirakçi: MOE- Çevre Bakanlığı  (Romanya)


2.İştirakçi: Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Türkiye)


3.İştirakçi: Kastamonu Valiliği (Türkiye)


4.İştirakçi:  EUCC Rijnland Su İdaresi Kurulu, (Hollanda)


5.İştirakçi:  Zanvoort Belediyesi (Hollanda)


6.İştirakçi: Yerel Kamu Otoritesi (Hollanda


 


Projenin Türkiye ayağı olan Sinop İl Özel İdaresi Mali yararlanıcı ortağı Dayko Vakfı olarak sorumlu olduğumuz bölgesel alanımız Istranca (Kırklareli Tekirdağ) kıyı bandı ile umut ediyoruz ki bu projenin uygulanması kıyı alanlarımızın yönetiminde kayda değer bir fark yaratacak Karadeniz’in ekolojik yapısını bozmayacak doğru yatırımların geliştirilmesi ve de tüm Karadeniz havzası ülkelerinde doğal kaynaklar korunarak sürdürülebilir denizcilik ve kıyı turizminin gelişimine olanak sağlamaktır. Bu itibarla doğal mirasımız olan kıyılarımızın bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi hem turizmin gelişimi hem de ekonomik gelişim açısından elzemdir. Bu bağlamda yaptığımız en son çalışmalardan biri de ICZM (Integrated Coastal Zone Management) projesi ortaklığımızdır

Bu Projemize Ait Fotoğraflar
HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE