Projelerimiz /  Sakar - Yıldız Yüksek Yürüyüş Rotası
“Sakar-Yıldız Trans Avrupa Yürüyüş Yolu Projesi” Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından hibe edilen bir projedir. Proje 10.10.2014 tarihinde başlamış olup 10.10.2015 tarihinde sona erecektir. Proje ortakları ‘Vishegrad’ Turizm Tanıtma Birliği ve DAYKO-Doğal Yaşamı Koruma Vakfı’dır, Projenin değeri 108803,28 Euro’dur. Projenin temel amacı, Ortak kültür mirası potansiyelini kullanarak ve sınır ötesi bölgeyi özel bir turist destinasyonu olarak tanıtarak bölgede sürdürülebilir turizmin gelişimi, yatırımı ve teşvikinin sağlanmasıdır. Yapılacak yürüyüş yolu sayesinde hem bölgenin turistik çekiciliği artacak, istihdam sağlanacak hem de Bulgaristan-Türkiye İşbirliği gelişecektir. 

Projenin özel amaçları ise, Istranca-Sakar Turistik Yürüyüş Yolu’ndaki doğal kaynaklarını belirleme ve değerlendirme, Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nin ulusal kanunlarına uygun olan, teknik ve ekonomik olarak detaylı bir turistik rota projesini geliştirme, geliştirilmiş olan teknik ve ekonomik projeye göre, bilgilendirici, kolaylaştırıcı ve güvenli bir altyapının inşa edilmesidir.
HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE